Participanţi

 

Pentru identificarea profilului ideal pentru tinerii muzicieni cu potenţial real de dezvoltare artistică se va lua în considerare grupul ţintă cu vârsta cuprinsă între 14 şi 28 de ani, premiaţi la concursuri regionale, judeţene sau naţionale şi recomandarea din partea profesorului de instrument sau a coordonatorul formaţiei de muzică de cameră.

Pentru o calitate cât mai aproape de aşteptări a actului artistic, participanţii vor fi selecţionaţi pentru a participa la evenimentele culturale ce se preconizează a se desfăşura în cadrul proiectului.

Astfel, tinerii muzicieni vor trebui să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

-să trimită formularul de participare completat în termenul anunţat de organizatori

-să urmeze sau să fi absolvit unităţi de învăţământ cu profil de muzică

-să prezinte un CV şi repertoriul de recital pe suport magnetic sau electronic

-să fie recomandat de cel puţin doi profesori

În cazul în care numărul de formulare de participare primite va fi mai mare decât numărul de participanţi preconizat pentru acest proiect, se va alcătui o comisie de selecţie care va evalua fiecare aplicaţie şi va acorda un punctaj. Participanţii vor fi acceptaţi în ordinea descrescătoare a punctajului, până la completarea numărului de participanţi prevăzuţi în proiect.

Lectorii vor fi selecţionaţi din rândul personalităţilor locale, cunoscute în comunitate (critici de artă, profesori, scriitori, publicişti, jurnalişti, actori, muzicieni, lideri locali etc.) şi vor fi invitaţi nominal să participe la evenimentele culturale ale proiectului. Lecturile publice pe care le vor susţine vor fi alese în colaborare cu echipa de proiect şi ţinând cont şi de preferinţele publicului auditor.


  • Formularul de participare.